Sissejuhatus mükoloogiasse
Bellis Kullman

Õppekava:  Rakendushüdrobioloogia (377)


Õppeaine:  aine „Veekogude elustik “ PK.0916  3,0 AP raames
Maht: 3 tundi
Sihtrühm: Rakendushüdrobioloogia  õppekava esimese kursuse üliõpilased.
Eesmärk: Õpiobjekti eesmärk on toetada õppeaine omandamist.

Õpiobjekti kirjeldus:   Tegu on interaktiivse õpiobjektiga, mis aitab iseseisvalt omandada  teadmisi mükoloogia  kui seentega tegeleva teadusharu kohta. Esitatakse sellekohaste loengute materjale, illustreerides neid internetist kättesaadavate materjalidega. Enesekontrolliks on koostatud küsimustik, mis aitab täpelepanu pöörata olulistele ja eksamil nõutavatele teadmistele.


Õpiobjekti läbinu: 

·         on tutvunud mükoloogia kui teadusharuga, tunneb selle põhilisi mõisteid;

·         omab võimalust enesekontrolliks.

Õpiobjekti koostamisel on kasutatud vanemteadur Bellis Kullmani koostatud õppematerjale.
Illustreerivad materjalid on internetist CreativeCommons litsentsi alusel.

Õppejõud                Bellis Kullman
Tehniline teostus     Bellis Kullman

Eesti Maaülikool sügissemester 2010