Sissejuhatus mükoloogiasse
Bellis Kullman

Mükoloogia on teadus seentest, bioloogia haru, mis tegeleb seentega       
sisaldades kõiki elu aspekte kus seened tähtsat rolli omavad.
[Seened (Mycota, Fungi),  mükoloogia (mycology), kr.k. mykes + logos.]
Mükoloogia puudutab paljusid teisi teadusharusid ja inimkonna praktilisi huve.


                                                                                         Elias Fries 1821-1876
Siit leiatesissejuhatava LOENGU mükoloogiasse

Kel huvi, võib põhjalikuma ülevaate seeneriigist leida siit (The Tree of Life Web Project). Vaata ka  seenealaseid linke!